WEB RESULTS OCA

 

Athletics > Results
Boys' 200m / Round 1 - Heat 1/4 / Nanjing OSC Stadium
 
Rank Bib NOC Name date of Birthday Lane R.T. Result  
1 204725 YANG Chun-Han 1997/01/01 6 0.161 22.14
2 200468 KIM Hyunho 1997/07/25 7 0.152 22.58
3 201173 LI Zhe 1997/10/16 5 0.189 22.63
4 206321 ALFERAS Mohammad 1998/03/27 3 0.173 23.01
5 200237 KHAMROKULOV Jaloliddin 1998/05/06 2 0.152 23.27
6 205063 ALABRI Salim 1997/08/20 4 0.165 23.35
7 202007 ALGHOOL Mohamed 1997/05/27 8 0.172 23.94