WEB RESULTS OCA

 

Boxing > Results
Women's Fly (48-51kg) / UZB - PRK / Women's Fly (48-51kg) Round of 16 / Seonhak Gymnasium
 
Name NOC Winner
Result
RI Hyangmi POINTS 0 : 3
RUZIMATOVA Nasiba