WEB RESULTS OCA

 

Wushu > Schedule / Results
Clasification
Men's Changquan Official
Men's Daoshu & Gunshu All-Round Official
Women's Jianshu & Qiangshu All-Round Men's Sanda -70kg Round of 16 Official
Men's Nanquan & Nangun All-Round Official
Men's Taijiquan & Taijijian All-Round Official
Women's Nanquan & Nandao All-Round Official
Women's Taijiquan & Taijijian All-Round Official
Women's Changquan Official
Saturday, 20 September 2014
19:00 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:10 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:20 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:30 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:40 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:50 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:00 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:10 Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:20 Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:30 Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:40 Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:50 Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:00 Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Round of 16 Women's Sanda -52kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:10 Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:20 Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:30 Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:40 Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:50 Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:00 Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Round of 16 Men's Sanda -56kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:10 Women's Sanda -60kg Round of 16 Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Round of 16 Women's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:20 Women's Sanda -60kg Round of 16 Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Round of 16 Women's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:30 Women's Sanda -60kg Round of 16 Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Round of 16 Women's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
Sunday, 21 September 2014
19:50 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:00 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:10 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:20 Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Round of 16 Men's Sanda -60kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:30 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:40 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:50 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:00 Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Round of 16 Men's Sanda -65kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:00 Men's Sanda -70kg Round of 16 Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Round of 16 Men's Sanda -70kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:10 Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:20 Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:30 Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:40 Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Round of 16 Men's Sanda -75kg Round of 16 Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
Monday, 22 September 2014
21:00 Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:10 Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:20 Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:30 Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Quarterfinal Men's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:40 Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:50 Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:00 Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:10 Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Quarterfinal Men's Sanda -65kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:00 Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:10 Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:20 Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:30 Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Quarterfinal Women's Sanda -52kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:20 Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:30 Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:40 Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:50 Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Quarterfinal Men's Sanda -56kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:40 Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:50 Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:00 Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:10 Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Quarterfinal Women's Sanda -60kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:20 Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:30 Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:40 Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
22:50 Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Quarterfinal Men's Sanda -70kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
23:00 Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
23:10 Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
23:20 Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
23:30 Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Quarterfinal Men's Sanda -75kg Quarterfinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
Tuesday, 23 September 2014
20:00 Men's Sanda -60kg Semifinal Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Semifinal Men's Sanda -60kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:10 Men's Sanda -60kg Semifinal Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Semifinal Men's Sanda -60kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:20 Men's Sanda -65kg Semifinal Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Semifinal Men's Sanda -65kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:30 Men's Sanda -65kg Semifinal Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Semifinal Men's Sanda -65kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:00 Women's Sanda -52kg Semifinal Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Semifinal Women's Sanda -52kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:10 Women's Sanda -52kg Semifinal Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Semifinal Women's Sanda -52kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:40 Men's Sanda -56kg Semifinal Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Semifinal Men's Sanda -56kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:50 Men's Sanda -56kg Semifinal Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Semifinal Men's Sanda -56kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:20 Women's Sanda -60kg Semifinal Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Semifinal Women's Sanda -60kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
19:30 Women's Sanda -60kg Semifinal Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Semifinal Women's Sanda -60kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:40 Men's Sanda -70kg Semifinal Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Semifinal Men's Sanda -70kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
20:50 Men's Sanda -70kg Semifinal Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Semifinal Men's Sanda -70kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:00 Men's Sanda -75kg Semifinal Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Semifinal Men's Sanda -75kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
21:10 Men's Sanda -75kg Semifinal Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Semifinal Men's Sanda -75kg Semifinal Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
Wednesday, 24 September 2014
15:30 Men's Sanda -60kg Final Men's Sanda -60kg Men's Sanda -60kg Final Men's Sanda -60kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
15:40 Men's Sanda -65kg Final Men's Sanda -65kg Men's Sanda -65kg Final Men's Sanda -65kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
15:00 Women's Sanda -52kg Final Women's Sanda -52kg Women's Sanda -52kg Final Women's Sanda -52kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
15:20 Men's Sanda -56kg Final Men's Sanda -56kg Men's Sanda -56kg Final Men's Sanda -56kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
15:10 Women's Sanda -60kg Final Women's Sanda -60kg Women's Sanda -60kg Final Women's Sanda -60kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
15:50 Men's Sanda -70kg Final Men's Sanda -70kg Men's Sanda -70kg Final Men's Sanda -70kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official
16:00 Men's Sanda -75kg Final Men's Sanda -75kg Men's Sanda -75kg Final Men's Sanda -75kg Final Ganghwa Dolmens Gymnasium Official