WEB RESULTS OCA

 

Boxing > Results
Men's Light Heavy (81kg) / KOR - KAZ / Men's Light Heavy (81kg) Final / Seonhak Gymnasium
 
Name NOC Winner
Result
NIYAZYMBETOV Adilbek POINTS 1 : 2
KIM Hyeongkyu