WEB RESULTS OCA

 

Taekwondo > Results
Men -80kg / Men -80 kg Gold Medal Final / Men -80 kg Gold Medal Final / Ganghwa Dolmens Gymnasium
 
  NAME NOC WINNER RESULT
RAFALOVICH Maksim
Winner KHODABAKHSHI Mahdi POINTS 5 : 1