WEB RESULTS OCA

 

Taekwondo > Results
Men -68kg / Men -68 kg Round of 32 / Men -68 kg Round of 32 / Ganghwa Dolmens Gymnasium
 
  NAME NOC WINNER RESULT
GIYOSOV Khusrav
Winner BAKHAZI Fadi POINTS 10 : 5