WEB RESULTS OCA

 

Taekwondo > Results
Men -58kg / Men -58 kg Round of 16 / Men -58 kg Round of 16 / Ganghwa Dolmens Gymnasium
 
  NAME NOC WINNER RESULT
Winner YAMADA Yuma POINTS 5 : 19
BERDIYEV Berdi