WEB RESULTS OCA

 

Wrestling > Results
Men's FR 65 kg / TJK-UZB / Men's FR 65 kg Quarterfinal / Dowon Gymnasium
 
  NOC Name Winner
Result
Winner YUSUPOV Zalimkhan Victory by POINTS 3 : 1
NAVRUZOV Ikhtiyor