WEB RESULTS OCA

 

Wrestling > Results
Men's FR 74 kg / UZB-TKM / Men's FR 74 kg Quarterfinal / Dowon Gymnasium
 
  NOC Name Winner
Result
Winner KURBANOV Rashid Victory by POINTS 4 : 0
KAMBAROV Ramazan