WEB RESULTS OCA

 

Table Tennis > Medals
 
 Men's Singles
GOLD  FAN Zhendong
SILVER  LIANG Jingkun
BRONZE  YADAV Abhishek
BRONZE  LAM Siu Hang
 
 Women's Singles
GOLD  LIU Gaoyang
SILVER  ZHU Chaohui
BRONZE  LAM Yee Lok
BRONZE  DOO Hoi Kem